Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2019
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2019
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Архив конкурси - 2019
Архив конкурси - 2018
Архив конкурси - 2017
Годишни отчетни доклади
Бюджет
Благотворителност
Заявка за изваждане на дела от архив
Заявете предварително до 5 дела на заявител в рамките на един работен ден, които желаете да бъдат извадени от архива на гражданските дела на бул. "Цар Борис III" №54. След изпращането на заявката ще получите автоматично генерирано писмо на електронната си поща, с уникален номер на Вашата заявка, както и молба, която трябва да представите при получаване на поисканите от Вас дела на гишето в служба "Архив".

Заявката ще бъде изпълнена за една седмица.


*При неявяване на посочените от вас дата и час, няма да можете да използвате електронната форма за заявки за един месец, считано от заявената дата за получаване на делата. При несъответствие между посочените имена/фирма и ЕГН/ЕИК в заявката и делата, същите няма да бъдат предоставяни на заявителя.Обновено на 23.03.2016 г. в 14:15 ч.