Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Справки по всички видове дела
В тази търсачка можете да направите справка по ВСИЧКИ видове дела, разглеждани от Софийски районен съд.
Страницата е съвместима с браузър Internet Explorer 11 или по-нова версия, а актовете коректно се отварят с MS Office 2010 или по-нова версия.