Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави


Софийски районен съд ви предоставя възможност да спестите времето си.
Направете онлайн справка.

Специално разработен за Ваше улеснение в навигацията на сайта е "Пътеводител на гражданина" с неговите подменюта "Указател" и "Коя служба ми е необходима".

"Указателят" съдържа информация за конкакт на всички служби и звена на съда и ще Ви ориентира къде (на какъв адрес, в коя сграда, етаж и тн. трябва да отидете) и на какъв телефон / ел.поща, отговарят служителите на съда.

"Коя служба ми е необходима" цели да направи по-ясна дейността на Софийски районен съд и да Ви ориентира, когато по един или друг повод имате работа в съда. Службите на съда са представени с най-типичните услуги, които предоставят на граждани. Избирането на съответната служба активира детайлен списък с услуги, като информацията е структурирана с оглед най-често задаваните от Вас въпроси и цели да обясни необходимите Ви процедури стъпка по стъпка.

 

 

 




Пресслужба
Безопасност и здраве
Заповеди и инструктажи за безопасната работа в съда
Призовки от страната
Актуален списък с призовки, изпратени от други съдебни райони.
Регистър на медиаторите към ЦСМ
Доклади, презентации, резултати и книги
Контакти
Конкурси
Свободни работни места в Софийския районен съд
Обяви за търг
Благотворителност
Благотворителни кампании в Софийския районен съд
Контакт на съдиите с ВСС