Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Съдебна администрация

Структурата на съдебната администрация, функциите на службите в нея и статутът на съдебните служители са уредени в Правилник за администрацията в съдилищата (Обн., ДВ, бр. 8 от 28.01.2014 г.)

Съдебната администрация се състои от: съдебен администратор, административен секретар и съдебни служители, организирани в обща и специализирана администрация.
*Натиснете върху елемент от схемата, за да видите повече информация относно ръководителите в Софийския районен съд.


Информация за функциите и контакти на службите можете да получите в „Пътеводител на гражданина“ .

 


Обновено на 31.01.2017 г. в 14:52 ч.