Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Стаж по Наредба №2 от 23.09.2002г. за придобиване на юридическа правоспособност
Стажантска програма Fulbright
Стаж на студенти от УНСС
Стажантска програма на ЦСМ


 Стаж в Софийския районен съд


Водени от разбирането си, че успешното функциониране на държавните институции е немислимо без единодействието на теорията и практиката, в Софийския районен съд, освен задължителния стаж за придобиване на юридическа правоспособност, се провеждат и допълнителни стажове. Непредубедените и често провокативни въпроси на будните студенти, свързани с теорията, поддържат в добра професионална форма и магистратите от съда, което се отразява позитивно върху тяхната работа. Както е казал Рудолф фон Йеринг: „Мечът на правосъдието се изостря върху камъка на теорията“.
Посещения:
free website hit counterПресслужба
Безопасност и здраве
Заповеди и инструктажи за безопасната работа в съда
Призовки от страната
Актуален списък с призовки, изпратени от други съдебни райони.
Регистър на медиаторите към ЦСМ
Доклади, презентации, резултати и книги
Контакти
Конкурси
Свободни работни места в Софийския районен съд
Обяви за търг
Благотворителност
Благотворителни кампании в Софийския районен съд
Контакт на съдиите с ВСС