Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Стаж по Наредба №2 от 23.09.2002г. за придобиване на юридическа правоспособност
Стажантска програма Fulbright
Стаж на студенти от УНСС
Стажантска програма на ЦСМ
Стаж по Наредба №2 от 23.09.2002г. за придобиване на юридическа правоспособност

Разпределението на стажант-юристите ще се извършва всеки понеделник от 14:30 часа до 15:30 часа  в сградата на СРС на бул. „Цар Борис III” № 54, ет. 2, ст. 204 (Център за спогодби и медиация).

 


Обновено на 09.11.2016 г. в 21:46 ч.