Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
бул. Цар Борис III, 54
бул. Ген. Скобелев, 23


Граждански отделения
бул. Цар Борис III, 54
 
бул. Цар Борис III, 54Наказателно отделение
бул. Ген. Скобелев, 23
 
бул. Ген. Скобелев, 23Пресслужба
Безопасност и здраве
Заповеди и инструктажи за безопасната работа в съда
Призовки от страната
Актуален списък с призовки, изпратени от други съдебни райони.
Регистър на медиаторите към ЦСМ
Доклади, презентации, резултати и книги
Контакти
Конкурси
Свободни работни места в Софийския районен съд
Обяви за търг
Благотворителност
Благотворителни кампании в Софийския районен съд
Контакт на съдиите с ВСС