Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Пътеводител на гражданина
Указател
Коя служба ми е необходима?
Важна информация за свидетели по дела
Правила в съда и в съдебно заседание
Постановени съдебни актове
Справки по дела
Бланки и формуляри
Такси и тарифи
Банкови сметки
Искате ли да разрешите спора си извънсъдебно?
Бюро за съдимост
График на заседанията
Приемно време на зам.-председателите на съда и ръководители на отделения
Описи по състави
График на заседанията
Софийски районен съд уведомява всички граждани, страни по дела в СРС, че съгласно Заповед № АС-90/10.03.2020 г. на председателя на съда, предвид създадената епидемична обстановка и с цел превенция на заболяването и намаляване риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и коронавирусна инфекция (COVID -19), се указва в срок до 10.04.2020 г. да не се разглеждат дела, насрочени в открити съдебни заседания, с изключение на случаите, изрично   предвидени в чл.329, ал.3 ЗСВ. В зависимост от динамично променящата се обстановка и при необходимост срокът може да бъде удължен с нова заповед.


Граждански състави                                  Наказателни състави
Заседателни дни по състави                                           Заседателни дни по състави
Понеделник
06.12.2021
     Вторник
07.12.2021
     Сряда
08.12.2021
     Четвъртък
09.12.2021
     Петък
10.12.2021
График за понеделник
Легенда: - съставът заседава; - съставът не заседава
      24 с-в : Зала             25 с-в : Зала             26 с-в : Зала 2            27 с-в : Зала       
      28 с-в : Зала 4            29 с-в : Зала             30 с-в : Зала 5            31 с-в : Зала       
      32 с-в : Зала             33 с-в : Зала             34 с-в : Зала             35 с-в : Зала 5      
      36 с-в : Зала             37 с-в : Зала             38 с-в : Зала 9            39 с-в : Зала       
      40 с-в : Зала             41 с-в : Зала             42 с-в : Зала             43 с-в : Зала       
      44 с-в : Зала             45 с-в : Зала             46 с-в : Зала             47 с-в : Зала       
      48 с-в : Зала             49 с-в : Зала             50 с-в : Зала 14            51 с-в : Зала       
      52 с-в : Зала             53 с-в : Зала             54 с-в : Зала             55 с-в : Зала       
      56 с-в : Зала 13            57 с-в : Зала             58 с-в : Зала             59 с-в : Зала 15      
      60 с-в : Зала             61 с-в : Зала             62 с-в : Зала             63 с-в : Зала       
      64 с-в : Зала             65 с-в : Зала             66 с-в : Зала             67 с-в : Зала       
      68 с-в : Зала             69 с-в : Зала             70 с-в : Зала             71 с-в : Зала       
      72 с-в : Зала             73 с-в : Зала 22            74 с-в : Зала             75 с-в : Зала       
      76 с-в : Зала             77 с-в : Зала 23            78 с-в : Зала             79 с-в : Зала       
      80 с-в : Зала 25            81 с-в : Зала             82 с-в : Зала             83 с-в : Зала       
      84 с-в : Зала             85 с-в : Зала             86 с-в : Зала             87 с-в : Зала       
      88 с-в : Зала 10            89 с-в : Зала 28            90 с-в : Зала             91 с-в : Зала 17      
      92 с-в : Зала 33            113 с-в : Зала             117 с-в : Зала             118 с-в : Зала       
      119 с-в : Зала 35            120 с-в : Зала 28            123 с-в : Зала             124 с-в : Зала       
      125 с-в : Зала             126 с-в : Зала             127 с-в : Зала             128 с-в : Зала       
      138 с-в : Зала             139 с-в : Зала             140 с-в : Зала             141 с-в : Зала       
      142 с-в : Зала             143 с-в : Зала             144 с-в : Зала             145 с-в : Зала       
      148 с-в : Зала             149 с-в : Зала             150 с-в : Зала             151 с-в : Зала       
      153 с-в : Зала             154 с-в : Зала             155 с-в : Зала             156 с-в : Зала 20      
      157 с-в : Зала 12            158 с-в : Зала             159 с-в : Зала             160 с-в : Зала 31      
      161 с-в : Зала 10            162 с-в : Зала             163 с-в : Зала             164 с-в : Зала 26      
      165 с-в : Зала             166 с-в : Зала             167 с-в : Зала             168 с-в : Зала 35      
      169 с-в : Зала             170 с-в : Зала             171 с-в : Зала             172 с-в : Зала       
      173 с-в : Зала             174 с-в : Зала             175 с-в : Зала             176 с-в : Зала       
      177 с-в : Зала 19            178 с-в : Зала 34            179 с-в : Зала             180 с-в : Зала 2      

Събота
04.12.2021
с-в : Зала ЗАБЕЛЕЖКА За периода от 30.11.2020 до 04.12.2020 съдебните заседания на следните състави са отложени: 24 32 47 53 73 139 176; 

Проверете кой състав гледа делото Ви:          ->       
  № дело Година   Състав  

Публикуваният списък има единствено спомагателна функция. Евентуалното наличие на грешки в него, не поражда правни последици, свързани с призоваването и явяването на страните, техните представители и другите участници в съдебно заседание.


Обновено на 04.12.2021 г.