Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
За Центъра
Какво е Медиацията
Другите за Нас
ЦЕНТЪР ЗА СПОГОДБИ И МЕДИАЦИЯ
Стажантска програма
Прием нови медиатори
За Центъра
EnglishFrançais
            
--------------------------------------------------------------------------------------------

КРАТКА ИСТОРИЯ НА ЦЕНТЪРА
Центърът за спогодби и медиация при Софийски районен съд и Софийски градски съд (ЦСМ) е създаден и работи по Програма „Спогодби“ към Софийски районен съд и Софийски градски съд.

Програмата е инициирана чрез Проект „МЕДИАЦИЯТА-ВАШЕТО РЕШЕНИЕ", финансиран  от  Фонд  „България"  на  Американската  агенция  за  международно  развитие  и German Marshal  Fund  чрез  Балканския  тръст  за  демокрация.  Проектът  се  изпълни  от Софийския районен съд (СРС) и Професионалната асоциация на медиаторите в България (ПАМБ), а техни партньори  бяха:  Европейската  асоциация  на  съдиите  за  медиация (GEMME)  и  Българо-американската  комисия  за  образователен  обмен  „Фулбрайт". При реализирането на  Програмата  участват  СРС,  ПАМБ  и  Националната асоциация  на медиаторите (НАМ), а от пролетта на 2011г. и Софийски градски съд (СГС).

НАЧАЛОТО
  • Март 2009 - обучение по медиация на 15 съдии
  • Април-Декември 2009 - вътрешни препращания между обучените съдии
  • Май-Октомври 2009 - изготвяне на правилата за работа на центъра
  • Октомври 2009 - избор на медиатори
  • Ноември-Декември 2009 - координатор и помещение на Центъра
  • 27.01.2010г. - откриване на Центъра
  • 01.03.2010г. - започване работа на Центъра
РАЗВИТИЕ
  • 2011 - включване на Софийски градски съд
  • 2012 - изработване и приемане на допълнителни правила за подбора на медиаторите, качеството на медиациите, работата на Центъра.


КАК РАБОТИ ЦЕНТЪРЪТ ДНЕС
Целта е в условия на пълна доброволност от страна на медиаторите да се осигури активно включване и готовност за участие в организацията на дейността на Центъра.

Дейността на Центъра се осъществява от:
- Общо събрание(ОС), Управителен екип(УЕ) и Анализиращ екип(АЕ);
- медиатори;
- съдии;
- съдебен координатор;
- стажанти.

Качеството на медиациите и информиране за дейността на Центъра се осигурява чрез първоначален подбор на медиаторите, обратни връзки, анализиращ екип и мерки.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02 - 06.11.2020 г.
„Седмица на медиацията“
"ЦСМ- 10 години медиация.
10 години извън съда..."


До Председателя на Център за спогодби и медиация при Софийски районен съд и Софийски градски съд
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми г-н Председател, съдии и медиатори към ЦСМ, Управителният съвет и членовете на ПРОФЕСИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА МЕДИАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ /ПАМБ/ имат удоволствието да Ви поздравят по случай 10-та годишнина от създаването на Център за спогодби и медиация /ЦСМ/ при Софийски районен съд и Софийски градски съд. Преди 10 години Софийски районен съд и ПАМБ вдъхнаха живот на идеята за съдебна медиация в България, като създадоха първия Център по медиация към съдебна институция в страната. През следващите години ЦСМ остана най-активно работещия медиаторски център в България, с високо ниво на ефективност и разпознаваемост. Членовете на ПАМБ винаги са били сред най-усърдните медиатори на ЦСМ, активно са се включвали във всички мероприятия и обучения на Центъра. ЦСМ даде пример за създаване на други съдебни центрове по медиация в страната, вдъхнови десетки медиатори и изпълни своята висока социална функция като помогна за разрешаването на множество спорове по мирен път. Бихме искали да поздравим всички членове, съдии, координатори, съмишленици на ЦСМ с юбилея и да пожелаем дръзновение, ентусиазъм и висок професионализъм. Благодарим за значимия принос в разпространяване на медиацията в България; за ползотворното сътрудничество между нашите две организации, както и за активната роля на съдиите, препращи към медиация. Пожелаваме Ви да продължите общополезната си дейност със същия високо-професионален подход, въодушевление и енергия и да бъдете все така успешни.
 
Честит Празник! 
Екипът на ПАМБ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Новини
Събития, инициативи, конкурси и др. 
  График на медиациите
График на насрочените медиации и участващите медиатори.
  Медиатори
Списък на медиаторите, работещи в ЦСМ.
 
  Формуляри
Документи и формуляри свързани с процедурата по медиация.
 
  Наднационална правна рамка
Директива и Резолюция на Европейския парламент относно медиацията.
  Европейски кодекс за поведение
Европейски насоки за поведение на медиаторите.
  Национална правна рамка
Медиацията в българското законодателство.
   
 
  Наръчник на медиатора
Устройствен правилник.
  Правила на ЦСМ
Правила за организацията и дейността на ЦСМ към СРС и СГС.
   
   

Посещения:
free Counter

Обновено на 06.11.2020 г. в 14:12 ч.