Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Ръководство
Съдии
Съдебни заседатели
Съдебна администрация
Съдии по вписванията
Държавни съдебни изпълнители
Съдебен район
Декларации
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ - 2019
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2019
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
Вътрешни правила
Свободни работни места
Архив конкурси - 2019
Архив конкурси - 2018
Архив конкурси - 2017
Годишни отчетни доклади
Бюджет
Благотворителност
Събития

       Лични средства на стойност 28 861,33 лв дариха съдии и служители от Софийски районен съд в подкрепа и съпричастност към гражданите, българските медици и здравната ни система срещу разпространението на COVID-19. Сумата е наредена по откритата в БНБ банкова сметка от Висш съдебен съвет за събиране на средства от дарения от магистрати и съдебни служители, откъдето ще бъде преведена по дарителската сметка на Министерството на здравеопазването за подпомагане дейността на лечебните заведения в условията на извънредна ситуация, свързана с COVID-19.


Връчване на грамоти на участници в стажантска програма “Fulbright” към Софийски районен съд
/17 февруари 2020г./

 

     На 17.02.2020 г., съдия Даниела Александрова – зам. Председател на Софийски районен съд и ръководител на Гражданско отделение, заедно с ръководителя на програмата съдия Николай Чакъров – съдия в Софийски районен съд – Гражданско отделение, връчи   на стажантите от програма Fulbright за СРС и СГС удостоверения за завършен стаж през 2019 г. Тази година бяха връчени и две нови награди - сертификати за безплатни обучения по избор, организирани от ЛексАрт, с които бяха удостоени стажантите  Соня Стоянова и Яница Георгиева.
       В програмата участват  студенти и млади юристи под ръководството на съдии от Софийския районен съд  и Софийски градски съд. Стажът е разделен на два етапа - от октомври 2019г. до януари 2020г.  и втората част ще започне през февруари 2020 г. и ще продължи до края на май 2020 г.  Двама от отличилите се  студентите по право ще бъдат участници в голямата награда, стаж при федерален съдия в САЩ.
 


Общо събрание на съдиите от Софийски районен съд
/11 февруари 2020г./

На 11.02.2020 г. се проведе Общо събрание на съдиите от Софийски районен съд за обсъждане на годишния отчетен доклад за дейността на съда за 2019 година. Гости на  събитието бяха  членовете на Висшия съдебен съвет – г-жа Атанаска Дишева, г-жа Олга Керелска и г-жа Цветинка Пашкунова, както и Лидия Стоянова - инспектор към Инспектората на ВСС. Присъстваха и съдия Алексей Трифонов –председател на Софийски градски съд, съдия Руси Алексиев – заместник - председател и ръководител на наказателното отделение в СГС, съдия Стефан Кюркчиев – заместник - председател и ръководител на гражданско отделение в СГС, както и заместник  районния прокурор на Софийска районна прокуратура – прокурор Деян Славов.

Председателят на Софийски районен съд съдия Александър Ангелов подчерта, че за първи път от дълги години съдът отчита по-голям брой решени дела – общо 98 797  бр., в сравнение с постъпилите през годината – 96 029 бр., като поздрави колегите си с постигнатите резултати  и изрази увереност  за запазване на тази  тенденция в работата на най-големия и най-натоварен съд в страната. Акцент бе поставен върху предприетите технически и организационни мероприятия за оптимизиране обслужването на граждани и адвокати чрез използване на съвременните форми за комуникация, електронното призоваване и въвеждането на система за ефективен контрол върху дейността по връчване на призовки, съобщения и книжа. Отбелязани бяха и  законодателните изменения с пряко положително влияние върху правораздаването, вследствие от активната дейност на съдии от Софийски районен съд в работни групи. 

Гостите на събранието изразиха задоволството си от постигнатите резултати и поздравиха съдиите и ръководството на съда за това, че в условията на свръхнатовареност са намерени оптимални механизми за постигането на  срочност, бързина и качество на правораздавателната дейност. Споделиха впечатления, че в облика на Софийски районен съд има  позитивна промяна. Адмирираха въвеждането на електронното призоваване и иновативния подход към организацията на дейността по връчване на призовки и съдебни книжа.
Среща на съдии, медиатори и адвокати с г-жа Хагид, адвокат и медиатор от Израел
/10 юли 2019г./
 

На 10.07.2019 година, в сградата на Софийски районен съд се проведе среща на съдии, медиатори и адвокати. На срещата специален гост беше г-жа Хагид: професионален медиатор и адвокат с 20 годишен опит в Израел. На събитието присъстваха Председателят на СРС - съдия Александър Ангелов, както и зам-председателят на СРС, пряко отговорен за Центъра за спогодби и медация - съдия Даниела Александрова. Срещата се организира от Център за спогодби и медиация към съда и Софийска адвокатска колегия.

Г-жа Хагид представи предимствата на медиацията и улеснения механизъм, който медиацията предоставя на адвокатите и на страните за разрешаване на спорове. Бяха обсъдени и ценни полезни практики, свързани с представителството от адвокат по време на процедурата, както и предимствата за адвокатите, страните и съдилищата, свързани с процедурата по медиация.
 


Встъпване в длъжност на осем съдии в Софийския районен съд
/08 юли 2019г./
Днес , 8 юли 2019г. в зала „Живко Сталев“ тържествено бяха посрещнати назначените на длъжност „съдия“ след изтичане на

срока по чл.240 ЗСВ младши съдии от Софийски градски съд , както  следва: Боряна Воденичарова, Христина Николова, Пламен Генев, Боряна Петрова, Андрей Георгиев, Светлана Атанасова и Анета Илчева, както и съдия  Диана Хаджиева  – преназначена на основание чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от Районен съд гр.Петрич.

Те бяха поздравени от председателя на Софийски районен съд - съдия Александър Ангелов, който им  пожела здраве, сили и успехи и ги приветства с добре дошли в голямото семейство на СРС.

Церемония по завършване на курса за задължително пъровначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, випуск 2018-2019 г.
/28 юни 2019г./

 

      На 28 юни 2019г, в зала 201 на Националния институт на правосъдието се проведе церемония по завършване на курса за задължително първоначално обучение на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи, випуск 2018-2019г. Приведствие към младите магистрати отправиха г-н Боян Магдалинчев представляващ Висшия съдебен съвет, Зам. главният прокурор Иван Гешев, и  председателя на Софийски районен съд Александър Ангелов.

 

 


Церемония за връчване на дипломите на завършилите студенти от магистърска програма "Право"
/10 юни 2019г./


Днес, 10 юни 2019 г., в аулата на Нов български университет, по покана на проф. д-р Екатерина Михайлова – ръководител на департамент „Право“  и доц. д-р Ясен Захариев – Декан на Магистърски факултет, съдия Александър Ангелов – председател на Софийски районен съд връчи дипломите на студентите завършили с отличие магистърската програма „Право“.

 Ден на отворените врати в Софийски районен съд
/03 юни 2019г./


На 03.06.2019г., ученици от 6 клас на 199 ОУ "Св. Апостол Йоан Богослов", град София, район Подуене посетиха Софийски районен съд по програмата „Децата и Съдът“.  Децата обсъдиха със съдия Мария Стоева и съдия Зорница Езекиева какво е правилно и неправилно, колко е важно да носиш отговорност за постъпките си, темата за детското правосъдие и приложиха наученото на практика в симулиран съдебен процес. Срещата бе по инициатива на местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при Столична община, район Подуене и учители от 199 ОУ "Св. Апостол Йоан Богослов".


Ден на отворените врати в Софийски районен съд
/21 май 2019г./


Връчване на грамоти на участници в стажантска програма “Fulbright” към Софийски районен съд
/26 февруари 2019г./


Встъпване в длъжност на петима съдии в Софийския районен съд
/1 февруари 2019г./

На 1 февруари 2019 г. в Софийския район съд (СРС) бяха приветствани  петима съдии с встъпването им в длъжност по реда на чл. 194 от ЗСВ от Районен съд Бургас - Светлана Рачева – Янева и Петрослав Кънев, Елена Донкова – Районен съд Враца, Мирослава Йорданова- Великова – Районен съд Благоевград, и Десислава Тодорова Районен съд Свиленград . Церемонията се състоя в сградата на бул. „Цар Борис ІІІ“ 54, зала „Живко Сталев“ .

Дни на МЕДИАЦИЯТА организирани от Център за споготби и медиация към Софийски районен съд и Софийски градски съд
/19-23 ноември 2018 г./

 
  На 20 ноември 2018г. от 10:00 часа в Съдебната палата адв.Свилена Димитрова, председател на ЦСМ, официално откри Дните на Медиацията 2018 г. провеждани от Центъра за спогодби и медиация при СРС и СГС. В присъствието на съдия Александър Ангелов, председател на Софийски районен съд и съдия Десислава Попколева, и.ф. на председател на Софийски градски съд, се освети и новата зала за Медиация в палатата. Благодарение на това, страните по висящи спорове в СГС ще могат да провеждат медиация и в сградата на бул.Витоша N 1. Присъстваха магистрати от СГС, медиатори от ЦСМ и гости на събитието. Откриването беше съчетано с дискусия със съдиите от Софийски градски съд модерирана от съдия Вълков, на тема: „Възможно въвеждане на задължителна среща по медиация по семейни дела”, която е предмет на проучване и от висшите съдебни инстанции у нас.
линкове към медии:
   В рамките на Дните на Медиацията 2018 г., провеждани от Центъра за спогодби и медиация при СРС и СГС, на 21 ноември 2018г. съдия Александър Ангелов, председател на Софийски районен съд и адв.Свилена Димитрова, председател на Центъра, проведоха дискусия със съдиите от Софийски районен съд на тема: „Възможно въвеждане на задължителна среща по медиация по семейни дела”. Темата е предмет на проучване от висшите съдебни инстанции у нас. В редица европейски държави вече е успешно въведена задължителна медиация по различни категории дела. Специални гости на магистратите от СРС по покана ЦСМ, бяха председателят на РС Перник съдия Алексов и председателят на ОС Перник, съдия Баталски - където наскоро беше открит център за медиация и спогодби.
линкове към медии:


Среща с делегация от Киргизстан
/27 септември 2018 г./Софийският районен съд посрещна делегация от  Киргизстан, организирана от УНИЦЕФ.
На 27.09.2018 г. в сградата на Софийски районен съд на бул.Цар Борис III се проведе работна среща с 
представители на Министерство на труда и социалното развитие, Върховен съд, Главна прокуратура, Държавна служба за регистрация, офиса на Омбудсмана на Република Киргистан
и експерти и представители на организации на гражданското
общество.Съдиите  от Софийския районен съд Галя Вълкова и Даниела Радева споделиха опита  си в областта на гарантиране на правата на децата, засегнати от миграцията на родителите, като разясниха работата на съда и законовата регламентация  по отношение на предприемането мерки за закрила, свързани с настаняване извън семейството, осигуряване защитата на най-добрия интерес на децата, засеганти от миграия на родители/настойници/ попечители, когато участват в други производства, засягащи живота и благосъстоянието им и как се осъществява сътрудничеството между държавните органи и неправитлствените организации  за закрила на детето в Република България.


Среща с делегация от Мароко
/28 юни 2018 г./


 
Софийският районен съд посрещна делегация от  Мароко, организирана от УНИЦЕФ.

Работната среща с делегацията от Мароко бе за
запознаване с българската съдебна система и правомощия на съда в областта на гарантиране на правата на децата, участници като страни или засегнати лица в гражданските производства.
Посещението е организирано в контекста на стартирала реформа в грижите за децата в Мароко.Среща с европейски магистрати по Обменна програма 2018 на Европейската мрежа за съдебно обучение
/05 юни 2018 г./


Софийският районен съд посрещна група европейски магистрати по Обменна програма 2018 на Европейската мрежа за съдебно обучение, изразили желание да посетят Софийски районен съд и да се запознаят с работата на съда. Срещата се организира в рамките на ежегодното издание на Обменната програма на Европейската мрежа за съдебно обучение през 2018 г., в която взеха участие група от петима съдии и четирима прокурори от Германия, Италия, Латвия, Естония и Португалия. Те бяха посрещнати от съдиите Даниела Александрова, Мария Дончева и Валентин Борисов, които предоставиха на своите колеги информация за броя на делата в Софийския районен съд, организацията на работа в съда, спецификата на разглеждането на гражданските и наказателни дела в Република България.

Програма "Децата и съдът"
/16 май 2018 г./


На 16.05.2018г. ни посетиха ученици от 3 и 4 клас на 156 ОУ „Васил Левски“ град София по програмата „Децата и Съдът“.  Децата обсъдиха със съдия Мария Месова – Стоева какво е правилно и неправилно, какво е да носиш отговорност за постъпките си, темата за детското правосъдие и приложиха наученото на практика в съдебен процес  за заплащане на обезщетение за неимуществени и имуществени вреди, по иск на възрастна жена, блъсната с велосипед от дете на велоалея, предявен против родителите на детето. С присъщото си чувство за справедливост, децата съобразиха, че за действията им отговарят техните родители, обстоятелството, че възрастната жена също е нарушила закона, като се е движела по велоалеята. Като резултат от преживяването, децата стигнаха до извода, че работата на съдията е доста по – трудна отколкото изглежда. Разделихме се с желанието на децата да се върнат в СРС.


Програма "Децата и съдът"
/11 май 2018 г./


 
На  11.05.2018, Софийският районен съд отвори врати за ученици от 10- ти клас   на 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов". Учениците бяха участници в симулативен процес под ръководството на  съдия Валерия Ватева. Казусите, които приготвиха съдиите за тях, бяха свързани с темите за домашното насилие и настаняване  - реинтеграция в семейството. Децата разгледаха, разделени по роли на страни в процеса и съдии, три реални казуса, изложиха тезите си и взеха решение. Показаха разбиране и интерес към проблемите, бързо усвоиха правилата на симулативната игра „съдебен процес“ и се включиха с желание в магистратската работа. Самата симулация протече като много близка до реалните съдебни дела. След разиграването, учениците бяха запознати с истинското развитие на трите казуса и с радост научиха, че са взели идентични с действителните решения. За времето, прекарано в СРС, учениците научиха много за правните процедури, в случая - за правата на пострадалите от домашно насилие и, въплъщавайки се в ролята на съдии, се убедиха, че вземането на решения е нелека и много отговорна задача. В групата се откроиха деца, проявяващи жив интерес към правната наука и удоволствие от запознаването с работата на СРС.  Всички участници в процеса получиха грамоти за активно участие в програмата „Децата и съдът“ и значки и проведоха съдебните процеси с много любознателност,  проявено чувство за справедливост и усърдие.

 


Програма "Децата и съдът"
/08 май 2018 г./


И тази година, на 08.05.2018г. ученици от  10 клас на 96 СУ "Л.Н.Толстой", гр. София посетиха Софийски районен съд (СРС) по програма „Децата и съдът“ под ръководството на съдия Даниела Александрова и съдия Зорница Езекиева, доведени за втори път от съществуването на Програмата, от учителя по „Етика и право“ и класните си ръководители.  Учениците проведоха два „ учебни часа по етика и право" в съда, в които показаха придобитите в училище познания за съда, работата на адвоката, прокурора, зададоха множество въпроси за престъплението, наказанието,  вътрешното убеждение на съдията при взимането на решение и бяха очаровани от т.нар.“Синя стая" за изслушване на деца в СРС. Двата класа, разделени на по три групи- съдии, ищци и ответници, участваха в специално пригоден за възрастта им „съдебен процес" по иск на пострадала от ПТП срещу виновния за него, нейн приятел. Младите съдии взеха  справедливо решение, че пострадалият е виновен за част от травмите си, защото не е поставил предпазен колан, защото е знаел, че шофьорът е пил, като съобразиха, че това не оневинява шофьора, който кара пил. Всички получиха Грамоти подписани от Председателя на СРС Александър Ангелов и значки, с надпис „Аз бях в СРС".

 


Среща с Алекс Калабрезе
/19 април 2018 г./


На 19.04.2018 г. в сградата на Софийски районен съд на бул. "Ген. М. Д. Скобелев" № 23, зала Justicia, се проведе среща с американския съдия Алекс Калабрезе от Върховния съд на щата Колорадо, САЩ, който има богат опит в сферата на общностното правосъдие. Съдия Калабрезе сподели интересни казуси от своята практика и изложи подход на работа, довел до повишаване на доверието на общността в съдебната система. На срещата присъстваха съдии, служители от съдебната система и адвокати.
 
 

 


Връчване на грамоти
/16 февруари 2018 г./
На 15-ти февруари в сградата на Софийски районен съд (СРС) се състоя тържествена церемония по връчване на грамоти на участници в стажантска програма “Fulbright” към СРС.

Председателят на СРС Александър Ангелов и Анджела Родел – изпълнителен директор на комисията за образователен обмен “Fulbright” отличиха студентите по право, които подпомагат съдиите от СРС и СГС в дейността им в периода октомври 2017 – май 2018 г.

В края на периода най-добре представилият се стажант ще получи като първа награда стипендия и двумесечен стаж при американски федерален съдия в Ню Орлиънс.

 


Кулинари в съда
/22 декември 2017 г./
На 22.12.2017г. в сградата на Софийски Районен Съд на бул. Цар Борис III № 54 служители показаха своето кулинарно майсторство.
 
Също така бяха раздадени грамоти за най-добре украсена стая на секретари. Първото място си разделиха стая 317 (Людмила Краликова и Аделина Петрова) и стая 326 (Цветанка Бойчева и Светла Лазарова).Награждаване с отличие
/29 ноември 2017 г./
На благотворителният бал на юристите, който се проведе на 25.11.2017 г., бе наградена за съдебен изпълнител на годината Мария Колева.

 
 


Встъпване в длъжност на съдии в Софийския районен съд
/01 ноември 2017 г./
Девет съдии положиха клетва и встъпиха официално в длъжност в Софийския район съд (СРС) на 1 ноември 2017 г. Церемонията се състоя в сградата на Софийския районен съд (СРС) на бул. „Цар Борис ІІІ“ 54.  Яна Николова-Димитрова, Мария Коюва, Георги Чехларов, Мария Карагьозова и Тодор Тодоров са назначени в СРС по реда на чл. 194, ал.1 от ЗСВ. Мария Долапчиева, Станислав Седефчев, Десислава Иванова-Тошева и Константин Кунчев вече са районни съдии по реда на чл.160 вр. чл. 243 от ЗСВ.
 


Среща с Ричърд Гейбриъл
/19 април 2017 г./
 
На 19.04.2017 г. в сградата на Софийския районен съд на бул. Цар Борис III, № 54, етаж 2, зала 1 „проф. Живко Сталев“, се проведе среща с Ричърд Гейбриъл, съдия в Апелативния съд на щата Колорадо (САЩ). Той има богат професионален опит в областта на гражданското правораздаване, медиацията, кариерното израстване, професионалното развитие и независимостта на магистратите.
Срещата беше отворена за всеки съдия от СРС.


 
 
 

Встъпване в длъжност на четирима съдии в Софийския районен съд
/03 октомври 2016 г./


На 03.10.2016 г. в сградата на съда на бул. „Цар Борис ІІІ” 54,  бяха приветствани по встъпването в длъжност "съдия" в Софийския районен съд, на преназначените по реда на чл. 194 от ЗСВ съдии: Христо Кръстев Крачунов, Стою Христов Згуров, Ваня Георгиева Тотолакова и Павлета Василева Добрева

Преназначаването на съдии по реда на чл. 194 от ЗСВ от ненатоварени съдилища е стъпка към решаване на проблемите на най-големия и натоварен съд в страната, както и за преодоляване на съществуващия дисбаланс в натовареността на отделните органи в съдебната система – проблеми натрупвани с десетилетия.
 
 

Среща-дискусия с г-жа Карен Паус -
криминолог и старши съветник в Националната служба за разрешаване на конфликти,
гр. Осло, Норвегия (Konfliktrådet)

/30 септември 2016 г./

 
На 30.09.2016г, в сградата на Софийския районен съд на бул. "Цар Борис III" № 54, зала 502 се проведе среща-дискусия с г-жа Карен Паус - криминолог и старши съветник в Националната служба за разрешаване на конфликти, гр. Осло, Норвегия (Konfliktrådet). Срещата бе организирана от Центъра за спогодби и медиация, с любезното съдействие на ръководството на СРС. Целта на срещата бе наред със запознаването й с дейността на ЦСМ да сподели с нас опита на Konfliktrådet в областта на възстановителното правосъдие.
Г-жа Карен Паус гостува в България в периода 29.09.2016 г. - 03.10.2016 г. по покана на Общество „Правосъдие и помирение“ в България.


 

Среща на съдиите от Наказателно отделение с министъра на правосъдието
/16 септември 2016 г./
 
На 16.09.2016 г., по покана на председателя на СРС съдия Методи Лалов, се проведе среща между съдиите от Наказателно отделение и министъра на правосъдието Екатерина Захариева. След дискусия, беше постигнато съгласие, че незабавното приложение на новите правила за случаен избор на съдебните заседатели по всяко дело, които съдиите и председателят на СРС одобряват, но без да е приета Наредба от ВСС, която да регулира важни организационни въпроси, създава проблеми в най-големия съд в страната и това не е въпрос на вътрешна организация от компетентността на председателя на съда. 

На срещата, която продължи близо два часа, бяха обсъдени и различни въпроси свързани с функционирането на най-големия и натоварен съд в страната - свръхнатовареността на съда, оптимизиране на натоварването на ДСИ, както и голямото текучество на съдебни служители от СРС в резултат на несъответното на свръхнатоварването им заплащане. Председателят на съда посочи, че не вижда воля проблемът със заплащането на съдебните служители от СРС да се реши с новия класификатор на длъжностите в съдебната администрация. В тази връзка и по искане на съдиите, министъра на правосъдието пое ангажимент да предложи на ВСС да бъде изслушан представител на СРС, за решаване на въпроса с адекватното заплащане на съдебните служители според натоварването им, което без съмнение е най-голямо именно в СРС. Обсъдени бяха и някои от промените в НПК. Разискваха се и възможностите за финансиране на проекти на съда с европейски средства, един от които е въвеждане на система за регистриране и контрол на достъпа на посетителите на съда чрез електронна проверка на документите им за самоличност.

 

Встъпване в длъжност на съдия Ваня Иванова - Згурова
/01 септември 2016 г./
 

На 01.09.2016 г. в сградата на съда на бул. „Цар Борис ІІІ” 54,  бе приветстван по встъпването в длъжност "съдия" в Софийския районен съд, на преназначените по реда на чл. 194 от ЗСВ съдия: Ваня Борисова Иванова - Згурова

Преназначаването на съдии по реда на чл. 194 от ЗСВ от ненатоварени съдилища е стъпка към решаване на проблемите на най-големия и натоварен съд в страната, както и за преодоляване на съществуващия дисбаланс в натовареността на отделните органи в съдебната система – проблеми натрупвани с десетилетия.

Съдия Ваня Иванова - Згурова поема председателството на 145 състав.

 
 

Встъпване в длъжност на двама съдии в Софийския районен съд
/01 юли 2016 г./
 
На 01.07.2016 г. в Зала 1 „Проф. Живко Сталев“ на бул. „Цар Борис ІІІ” 54, се състоя официалната церемония по встъпването в длъжност "съдия" в Софийския районен съд, на преназначените по реда на чл. 194 от ЗСВ съдии: Темислав Малинов Димитров, Станимир Николов Йорданов-Кюлеров, Маргарита Димитрова Димитрова, Елеонора Здравкова Попова-Христова, Иво Николаев Петров, Яна Цветанова Димитрова, Силвия Стефанова Хазърбасанова и Мария Георгиева Шейтанова-Воденичарова.
 
Беше отбелязано тържествено и встъпването на 27.06.2016 г. в длъжност "съдия" в Софийския районен съд на младшите съдии: Атанас Атанасов Додов, Владислава Величкова Ангелова, Десислава Георгиева Иванова, Димитър Валентинов Петров, Елена Николова Динева – Илиева, Мария Георгиева Месова – Стоева, Мария Милкова Запрянова, Мирослава Петрова Илева, Нора Владимирова Маринова, Полина Андонова Хаджимаринска,  Румена Пенева Георгиева, Танка Петрова Цонева,  Филип Илчев Савов, Ели Димитрова Анастасова и Ива Анастасиос Анастасиадис.
 
Специален гост на събитието беше г-жа Милка Итова – член Висшия съдебен съвет, която от името на ВСС изнесе встъпително слово и връчи поздравителни адреси на новите съдии. Съдия Методи Лалов – председател на Софийския районен съд приветства новите колеги. На събитието присъстваха зам.-председателите на Софийския районен съд – съдия Райна Мартинова, съдия Силвана Гълъбова и съдия Албена Ботева, както и съдии от СРС.

Преназначаването на съдии по реда на чл. 194 от ЗСВ от ненатоварени съдилища е стъпка към решаване на проблемите на най-големия и натоварен съд в страната, както и за преодоляване на съществуващия дисбаланс в натовареността на отделните органи в съдебната система – проблеми натрупвани с десетилетия.

Повече снимки от събитието можете да откриете на фейсбук страницата ни

Посещение на европейски магистрати в Софийския районен съд
/30 май 2016 г./

На 30.05.2016 г. Софийският районен съд прие група европейски магистрати по Обменна програма 2016 г. на Европейската мрежа за съдебно обучение. Колегите съдии и прокурори от Германия, Франция, Италия, Финландия и Словакия, проведоха двучасова среща с административното ръководство и съдии от СРС, на която бяха запознати с дейността на най-големия и натоварен съд в страната и със спецификите на българската съдебна система. Показана им беше и съдебната палата, в която работят гражданските съдии и държавните съдебни изпълнители от СРС.
 

Встъпване в длъжност на двама съдии в Софийския районен съд
/06 април 2016 г./
 
На 06.04.2016 г. в сградата на Софийския районен съд на бул. „Цар Борис ІІІ” 54 се състоя церемония по встъпването на Гергана Троянова и Силвия Кирова в длъжност съдия в Софийския районен съд. Те спечелиха поста си след конкурс, издържан с отличие и тържествено положиха клетва пред председателя на Софийския районен съд съдия Методи Лалов.

Като домакини на събитието присъстваха заместник-председателите на СРС - съдия Стоян Михов, съдия Райна Мартинова, съдия Силвана Гълъбова и съдия Албена Ботева, както и г-жа Габриела Бакалова, съдебен администратор и г-жа Калина Жабонова, административен секретар в СРС.

Специални гости на събитието бяха членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), представляващият г-н Димитър Узунов и г-жа Милка Итова, които връчиха поздравителен адрес на новите съдии.

След официалната част срещата продължи с обсъждане на проблемите за кадровата обезпеченост в СРС, натовареността на съдиите и промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ).Повече снимки от събитието можете да откриете на фейсбук страницата ни.

Преместване на сатуята на Темида в новата сграда на бул. Скобелев
/26 март 2016 г./
 
На 26.03.2016 г., статуята на Темида, поставена през 80-те години на миналия век в централното фоайе на Софийския районен съд на бул. "Драган Цанков" № 6, беше пренесена в новоремонтираната сграда на бул. "Ген. М. Д. Скобелев" № 23. Така се поставя символично началото на преместването на наказателните съдии, бюро "Съдимост" и общата администрация на съда в новата сграда, което трябва да се реализира в рамките на тази година.

Скулптурата на Темида, която няколко поколения граждани и юристи свързват с най-големия и натоварен съд в страната, ще продължи да се намира там, където ще бъдат столичните районни съдии и чрез своята непреходност ще символизира приемствеността в институционалните седалища на съда.


След проучване беше установено, че автор на статуята е професора по монументална скулптура Иван Праматаров. Името му беше гравирано върху статуята и така загубената в предишните десетилетия естествена връзка между автор и художествено произведение, беше възстановена. По покана на председателя на съда, скулпторът посети новата съдебна палата и одобри мястото, където ще бъде поставена Темида.


През 2015 г. гражданските отделения и държавните съдебни изпълнители на Софийския районен съд се нанесоха в сградата на бул. "Цар Борис III" № 54, което беше безпрецедентен по своя характер и обем акт в дългогодишната история на съда. Бяха пренесени над 1 млн. дела и деловодни книги, беше създадена нова организация на работа, съобразена с реалностите на сградата. Там е поставен бюст на видния юрист проф. Живко Сталев, като израз на признателността на юридическата общност за значимия му принос към правната наука, образование и юриспруденция.

От успешните усилия на Софийския районен съд да има нов дом, олицетворение на които е вградения в алеята пред централния вход на новата сграда знак на съда, ще се ползва и Софийската районна прокуратура, която също ще се пренесе в новата съдебна палата на бул. "Ген. М. Д. Скобелев" № 23.


 

Встъпване в длъжност на един съдия в Софийския районен съд
/15 март 2016 г./
 
Иво Вътев
След спечелен конкурс в Софийския районен съд встъпва в длъжност съдия Иво Вътев.
Той поема председателството на 127 състав. 
 
 

Встъпване в длъжност на петима съдии в Софийския районен съд
/07 март 2016 г./
 
След спечелен конкурс в Софийския районен съд встъпиха в длъжност петима съдии:
  • съдия Клаудия Митова
  • съдия Гергана Христова - Коюмджиева
  • съдия Деница Урумова
  • съдия Ивелина Колева
  • съдия Александър Е. Ангелов

Третокласници в съдебната зала
/02 март 2016 г./

IMG_9154На 02.03.2016 г. в сградата на Софийския районен съд на бул.”Цар Борис ІІІ” 54 бяхме посетени от ученици от 3д клас на 18 СОУ “Уилям Гладстон”.

Учениците с интерес разгледаха новата “Синя стая” на съда. Съдия от СРС, прокурор от СРП, адвокат и юрисконсулт, които с удоволствие се включиха в инициативата, настаниха децата в съдебна зала № 30 и си поговориха с учениците за това каква е ролята на всеки от тях в процеса.


За първи път в историята на Гражданското отделение на Софийския районен съд, деца се съгласиха да участват в игра-процес, разделени на отбори. “Треньорите”–юристи, подготвиха малките си възпитаници, за участието им в измислен от нас процес, за водач на лек автомобил, преминал на червен светофар и блъснал пешеходец на пешеходна пътека, като му бе причинил средна телесна повреда. Децата сами решиха към кой отбор да се включат и излъчиха пострадал и причинител на увреждането.


 
    
Заедно решихме да разиграем в едно наказателния процес, за да решим дали подсъдимия е виновен, и гражданския – за да определим дали на пострадалия се дължи обезщетение за неимуществени и имуществени вреди.
 
   
 Бяха изслушани свидетели и вещо лице и децата, с помощта на менторите, задаваха въпроси на участниците в процеса. Пледираха и по двете дела, след което съдебният състав постанови своята присъда и решение.
 
След изслушването им зазвучаха аплодисментите на публиката, несъмнено вследствие на справедливото решение на съда.

Малките юристи получиха малък спомен, направен по идея на Председателя на Софийския районен съд.
Проектът цели запознаване на младите хора с дейността на съда и участниците в процеса, поставяне основите на правосъзнание у децата и научаването, че всяко действие си има последици. Децата научиха в играта, че определянето на наказание и постановяване на решение по гражданско-правен спор не е самоцел, а следва фактите по делото през призмата на вътрешното убеждение на съдията.
 
Убедени сме, че това е едва началото на една добра практика на съда и приканваме училищата, които желаят да се включат в проекта, да ни потърсят http://www.srs.justice.bg/.
 

Обновено на 23.04.2020 г. в 17:06 ч.