Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
График
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
В медиите


Децата и съдът

 
Водени от разбирането си, че децата са бъдещето на нашето общество и убедени, че възпитаването на правна култура е мисия на всеки негов член, решихме да създадем програма "Децата и съдът".


I. Цел на програмата:

Формиране и повишаване на правната култура на децата с цел израстването им като информирани, пълноценни и отговорни личности, познаващи и бранещи правото. Запознаване на подрастващите с дейността на Софийския районен съд и на съдебната система като цяло. Разясняване на правата и запознаване с дължимото поведение на лица, участници в съдебен процес. Създаване на трайно разбиране, че всяка постъпка има последици, някои от които със съдбовно значение.


II. Описание на програмата:
Срещи с класове от ученици в съдебните сгради на СРС или в училищата, под формата на разговори и ролеви игри, със съдии, прокурори, адвокати и други юристи и съдебни служители, в които се пресъздават в разбираема за децата форма ролята на всеки участниците в процеса (магистрат, защитник, подсъдим, ищец, ответник, свидетел, вещо лице и др.).   


III. Условия за участие:
Две седмици преди провеждане на събитието, желаещите трябва да заявят това на кординаторите на програмата:

съдия Зорница Езекиева Веселина Кръстева
zornitsa.ezekieva@srs.justice.bg veselina.krasteva@srs.justice.bg
  тел: 02 8955 103
Повече снимки можете да видите на нашата Facebook страница

Посещения:
hit counterПресслужба
Безопасност и здраве
Заповеди и инструктажи за безопасната работа в съда
Призовки от страната
Актуален списък с призовки, изпратени от други съдебни райони.
Регистър на медиаторите към ЦСМ
Доклади, презентации, резултати и книги
Контакти
Конкурси
Свободни работни места в Софийския районен съд
Обяви за търг
Благотворителност
Благотворителни кампании в Софийския районен съд
Контакт на съдиите с ВСС