Софийски районен съд Център за спогодби и медиация
Facebook
Указател
Интерактивна карта
Как да стигнете до съда?
Указател
Софийски районен съд

гр. София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев” № 23
EИК по ЗДДС BG831462482
МОЛ Александър Ангелов

Адрес: София, п.к. 1612, бул. "Цар Борис III" № 54:
Граждански отделения
Държавни съдебни изпълнители
Център за спогодби и медиация

Адрес: София, п.к. 1463, бул. "Генерал Михаил Д. Скобелев" № 23:
Наказателно отделение
Бюро съдимост ет. 1

Софийска районна прокуратура тел.: 02 866 58 77СЛУЖБА  РАЗПОЛОЖЕНИЕ В СГРАДАТА ТЕЛЕФОН
Граждански отделения
(бул. "Цар Борис III" №54)
Информационен център ет. 1, ст. 136 02 895 5600
Обща регистратура ет. 1, ст. 101 02 895 5692
02 895 5693
02 895 5694
Факс: 02 895 5611
Заповедна регистратура ет. 1, ст. 126 02 895 5691
Факс: 02 895 5612
Деловодство - обезпечение
на бъдещ иск
ет. 1, ст. 147 02 895 5697
02 895 5698
Деловодство ет. 1 и ет. 3 Телефонен указател
Читалня №1 ет. 1, ст. 145 02 895 5572
Съдебни състави:
24-33, 88, 90, 113, 118-120, 123-128, 138, 140-145, 148, 150, 151, 153-157, 159-162, 166, 168, 171
Читалня №1А ет. 1, ст. 136 02 895 5574
Съдебни състави:
67, 70-79, 81, 82, 85, 87
Читалня №2 ет. 1, ст. 123 02 895 5571
Съдебни състави:
34-36, 40, 41, 52-66, 68, 69, 163, 164, 167, 170, 172
Читалня №3 ет. 1, ст. 117 02 895 5573
Съдебни състави:
38, 39, 42-51, 165, 169, 173-179
Читалня ет. 3 ет. 3, ст. 338 02 895 5575
Съдебни състави:
37, 80, 83, 84, 86, 89, 91, 92,
117, 139, 149, 158
Каса
/изплащане на пътни на
свидетели по граждански дела/
ет. 1, ст. 123 и ст. 145 02 895 5585
Служба Архив ет. 1 02 895 5603
02 895 5605
Служба по връчване на призовки и
съдебни книжа

/Завеждащ служба/
ет. 5 02 895 5540
Служба по връчване на призовки и
съдебни книжа

/Деловодство/
ет. 5 02 895 5537
02 895 5541
02 895 5542
02 895 5551
Приемна призовки ет. 1, Архив, гише 1 и 2 02 895 5607
Държавни съдебни изпълнители
(бул. "Цар Борис III" №54)
Регистратура ДСИ ет. 3, ст. 384 02 895 5788
Факс: 02 895 5613
Регистратура ЧСИ ет. 3, ст. 384 02 895 5654
Деловодство ДСИ ет. 3, ст. 384 Телефонен указател
Център за спогодби и медиация
(бул. "Цар Борис III" №54)
Център за спогодби и медиация ет. 2, ст. 204 02 895 5423
0889 515 423
Наказателно отделение
(бул. "Генерал Михаил Д.Скобелев" №23)
Информация ет. 1 02 895 4300
Регистратура ет. 1 02 895 4323
02 895 4324
02 895 4326
02 895 4327
Факс: 02 895 4768
Регистратура клас. инф.   02 895 4792
02 895 4354
Деловодство ет. 1 Телефонен указател
Досъдебно производство ет. 1 02 895 4312
02 895 4313
02 895 4314
Служба Архив ет. -1 02 895 4356
02 895 4357
02 895 4358
Призовки за вещи лица ет. 1 02 895 4302
Бюро съдимост ет. 1 02 895 4341
02 895 4342
02 895 4343
02 895 4344
02 895 4345
02 895 4346
02 895 4347
02 895 4348
Обща администрация
(бул. "Генерал Михаил Д.Скобелев" №23)
Съдебен администратор бул. "Цар Борис III" № 54 02 895 5700
бул. "М. Д. Скобелев" № 23 02 895 4700
Административен секретар ет. 4 02 895 4751
Факс: 02 895 4760
Счетоводство ет. 4 02 895 4372
02 895 4373
02 895 4374
02 895 4375
Каса ет. 1 02 895 4318
02 895 4319
Човешки ресурси ет. 4 02 895 4368
02 895 4369
Ръководител сектор - управление и контрол при стопанисването на съдебното имущество бул. "Цар Борис III" № 54,
ет. 5, ст. 521
02 895 5568
бул. "Михаил Д. Скобелев" № 23 02 895 4790
Съдии по вписванията
Съдии по вписванията ул. "Елисавета Багряна", №20 02 948 6181
Връчване на призовки и съдебни книжа
  бул. "Цар Борис III" № 54 Факс: 02 895 5690Обновено на 19.05.2020 г. в 08:52 ч.